Flyget knyter ihop Sverige

Flyget spelar en avgörande roll för att knyta ihop vårt avlånga land och öppnar för att hela Sverige kan leva, skriver Mattias Dahl och Niklas Nordström.
Flygskatten drabbar hela landet. Det svenska flyget behövs för jobben, för tillväxten och för att hålla ihop hela Sverige. Flyget arbetar redan i dag för hållbara lösningar men som flygskatten nu kommer att motarbeta.

Flygskatten kommer inte att öka tillgången på konkurrenskraftigt biobränsle, flygskatten innehåller inte heller något som underlättar för flyget att investera i de senaste bränsleeffektiva flygplanen utan flygskatten är ett trubbigt och dåligt förslag som inte kommer att få någon klimatpositiv inverkan.

Klimatutmaningen är global. I stället för nationella särlösningar krävs internationella lösningar. Inom EU och FN pågår arbete med att minska flygets klimatpåverkan, bland annat genom att skapa rakare flygvägar och genom att ta fram gemensamma ramverk för ett hållbart flyg.

Flyget spelar en avgörande roll för att knyta ihop vårt avlånga land och öppnar för att hela Sverige kan leva. Vi behöver inte tillväxthämmande skatter och pålagor, vi behöver klokt utformade styrmedel som hjälper flyget att snabbt minska utsläppen. Flyget behöver mer morot och mindre piska.

Flyget vill inget hellre än att ställa om till klimatvänligt biobränsle.

Många vet till exempel inte att utsläppen från flyg inom Sverige/EU ingår i handelssystemet för utsläppsrätter, vilket betyder att de är omhändertagna på ett klimatpolitiskt korrekt sätt.

Det betyder också att ensidiga svenska begränsningar av flyg inom och ifrån Sverige inte får någon som helst positiv klimatpåverkan eftersom det endast frigör utsläppsrätter som används någon annanstans.

Målet med att minska de klimatpåverkande utsläppen från transporterna är helt centralt, men det får inte ske genom att minska den rörlighet i samhället som transporterna bidrar med.

Transporternas betydelse är grundläggande för vår ekonomi och för vårt samhälle. Transporterna bidrar till ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Minskad rörlighet är inget alternativ.

Sverige är ett land med stora geografiska avstånd. Vi har längst avstånd mellan landsändarna i Europa. Därför är en fungerande flygnäring avgörande för företag och människor att bo och verka runt om i hela landet.

Utan flyget skulle jobb gå förlorade och vår levnadsstandard att sjunka. Utan flyget kommer besöksnäringen drabbas hårt. Besöksnäringen är en framtidsnäring. Intresset för Sverige är stort och den utländska turismen bidrar till flera tusen svenska jobb som direkt skulle gå förlorade om flygets villkor försämrades.

För att uppnå det transportsmarta samhället måste transportnäringen ges goda villkor för att kunna utvecklas och för att ge utrymme för forskning och innovation för ny utsläppssnål teknik. Trots att flygbranschen är hårt pressad av internationell konkurrens har flera åtgärder för ett hållbart flyg gjorts under senare år.

Vår svenska flygbransch tar ett stort ansvar för framtiden. Trots ett mycket ansträngt ekonomiskt läge i en hård internationell konkurrens investerar flygbolagen årligen miljardbelopp i nya flygplan som kraftigt minskar utsläppen.

På 40 år har utsläppen av koldioxid minskat med 70 procent per flygstol. Till år 2050 ska flyget ha halverat utsläppen jämfört med år 2005 enligt ett globalt utsläppsmål.

Flygskatten bidrar inte till en hållbar framtid utan hämmar snarare företagen att satsa klimatsmart, den begränsar vår rörlighet och den försämrar villkoren för Sverige.

Vi ser tre fokusområden framför oss:

Sverige måste gå i bräschen för att få till stånd nödvändiga internationella överenskommelser som ökar möjligheterna att nå våra hållbarhetsmål.

Den svenska flygbranschen måste fortsätta och öka sitt hållbarhetsarbete. Alla stenar ska vändas på.

Den svenska flygbranschen måste få tillgång till konkurrenskraftigt biodrivmedel. Här behöver stora investeringar göras. Varför ska inte Sverige kunna bli världsledande på att producera biodrivmedel för flyget?

Källa Mattias Dahl och Niklas Nordström

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Peter Hellman nestor i svensk reseindustri-lämnar Skåls Styrelse!

Peter Hellman – Min karriär i reseindustrin

Mitt internationella intresse började med att jag samlade frimärken i slutet på 50 talet och hela 60 talet. I mitten på 60 talet pryade jag på Hotell Castle och på somrarna jobbade jag som smörgåsnisse på Gillet vid Brunkebergstorg tack vare att min far kände chefen på restaurangen. Vägg i vägg låg Ideonteatern. Fick servera drinkar till skådespelarna i paus..(Lars Ekborg,Beppe W,Sune M,Gals Pals mfl).

Jag började min riktiga karriär på Plusresor i början på 70 talet efter min militärtjänst som kryptör på S1 i Uppsala och Försvarsstaben i Stockholm-

jag började med att klistra frimärken ,posta, skriva telex och sköta Skåls matrikel 1972 för Bengt Hillerström som var Sekr i skålklubben och VD för Plusresor. I styrelsen för Plus satt många kända resebyråchefer under 70 talet- Olle Borg och Bengt Andersson SJR, Sture Kelmerling och Ruben Enocsson RESO,Helle Winter RS,Birger Andersson LB,Bertil Ödlund Svea, Carl Erik Sälgö AL, Carl Axel Rheborg RS/Scanropa mfl jag fick ibland vara sekr på styrelsemötena eftersom jag var skrivkunnig och kunde dokumentera..

Jag jobbade heltid på Plus samtidigt som jag tog examen pkå Universitetet, hade bla GW Persson som lärare i krimnologi…Skrev en uppsats om utbildning inom turism och resebranschen- den enda som fanns på den tiden var SJR egen interna utbildning. Blev vidare ansvarig för Plus gruppavdelning och bokning under mitten på 70 talet.

Flyttade sedan över till SJR i slutet på 70 talet och blev ansvarig för mässresor och var med om att se till så att SJR /Specialresor blev ledande inom GOK och Möten. Fick stipendium av SJ och fick åka till USA och Cornell University 1981 ”Turism och hotell industrin”.

Började på Amex 1987 som ansvarig för en enhet och GOK. Vi blev uppköpta av NS/TMG för 1 kr 1989. Började jobba på TMG/NS med affärsutveckling och GOK. Skrev rapporten om flyget ”Friare Flyg och billigare” stipendium från Eurocard! Jag jobbade för AMEX…De vart flera flygseminarium i hela Sverige med min rapport i fokus…och som minsta gemensamma nämnare. Under min tid på NS jobbade jag med utvecklingen och förarbetet till det som blev First Card (Board Card) heltid tillsammans med Svenska Finans i 6 månader.

När TMG /NS köpte SJR gjorde jag research om SJR åt Wahlbäck/TMG. Var vidare med att utveckla och implementera Tickets utveckling i början med Erik Strand. Efter sammanslagningen mellan NS och SJR bildades 3 st stora resebyråer NS Affärs resor, NS GOK och Ticket. Jag kom att jobba i ledningen på NS GOK.
Vidare utvecklade jag diverse projekt inom NS /TMG projektkortet, ,paketerade konferenservideokonferenser, topplistor med nyhetsbrev i samarbete med Rinfo, paketerade konferenser i Norden,Danmark,Finland,Sverige,USA…Vidare startade vi kontor i USA.

Jag använde gärna frimärken för att illustrera resmål och aktiviteter.
Jag satte i diverse internationella kommitter MPI,ICCA, och Amex egna
Startade en tävling för Sveriges studenter ”Skapande resor” tillsammans med SAS, SJ och NS som fanns i några år och tog slut när jag slutade jobba på NS(jobbade som konsult i två år efter det tillsammans med SJ och SAS.
1997 när jag slutade så stod GOK på topp för NS/Amex med eget bolag med många kontor och duktiga medarbetare i Sverige och USA.

Jag slutade på Amex hösten 1997 och blev snart kontaktad av flera nya företag och personer. Blev erbjuden jobb som VD för kinesiskt företag, ordförande i en stor basket klubb, utvärdera forskningen inom Turism, skriva rapporter åt Nutek/Tillväxtverket-döpte om branschen till Mötesindustrin, Kina rapport, distributionsrapport. I samband med detta flera seminarium med rapporterna i fokus tillsammans med Tillväxtverket/Nutek,Travel News,Veckans Affärer,SAS,HRG,SBTA. Hjälpte Travel News med deras analyser o research och GTA seminarium.
I förhandlingarna mellan SRF och SAS i marknadsdomstolen ang provisioner och ersättning fick jag skriva rapporten som SRF använde sig av i marknadsdomstolen.

Blev styrelsemedlem i Trippus,Classic World,Style, och några fler start up bolag inom payment, telecom , travel och säkerhet.Vidare ordförande i basketklubb,samfällighets föreningen, ledamot i Skåls styrelse och ledamot i en framtidsgrupp.
Har varit mentor till ett tiotal studenter- flera med sina rötter i andra generationens invandrare, Universitet och/eller basket. Varit handledare för många studenter som skrivit uppsatser inom reseindustrin. Har haft kurser och utbildningar inom KY och högskolorna i Sverige och internationellt.

Jag tror på nätverk, personliga relationer och är bra på sociala relationer. Gick ur MPI och blev medlem i Skål eftersom jag jobbar mycket internationellt, är nyfiken och har bra driv..

Skål behöver fler nya medlemmar gärna yngre. Jag kommer vid sidan av styrelsen jobba för att vi gör en förstudie om att se till att vi får ett internationellt young skål möte till Stockholm 2021. Jag kommer tillsammans med utbildningar i Sverige och Visit Stockholm och Skåls styrelse se till så att vi i år har ett sådant förslag framme under Q3 2018.

Mvh
Peter Hellman
46709503878

https://www.linkedin.com/in/phellman/

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Sverige – ”Ett land att besöka o så skapas flera jobb i turistnäringen” -kommentar av SOU turismutredning Granhed o Hellman

Kommentar till Näringsdep SOU turismutredning

Hej

Undertecknad har tillsammans med Göran Granhed analyserat näringsdepartementets SOU utredning av Berit Bohlin ” Ett land att besöka och så skapas flera jobb i turistnäringen” – bif bil 1
Vi konstaterar att man skrivit en rapport på 400 sidor utan att fråga nyckelpersoner och företag i näringslivet om synpunkter och research om hur rese och besöksnäringen fungerar idag och i morgon. Det finns en massa remissorganisationer inom non profit som skall komma med input enl näringsdep, men vi saknar i rapporten och efterlyser en dialog med de stora aktörerna. (SAS, BRA, SJ, Strömma, SRF, Pandox,Rederierna, SIR, Betalkorten, Digitala och Sociala media bolagen ,Sponsor och eventföreningen mfl).

Vi tycker industrin är mycket större än det som beskrivs i rapporten och internationellt finns mycket analys och siffror som kan vara vägledande för hur man kan få rätt fokus på branschens framtid, vad jobben finns och vilken kompetens som efterfrågas. Digitaliseringen, distributionen,cirkulära ekonomin och branschglidning mellan payment, telecom, travel och säkerhets aspekter gör att nya affärsmodeller snabbt har kommit in i besöksnäringen.

SOU utredningen som kom förra året har ej kommenterats av media.
Vi tycker branschen är viktig -så vi vill vara med och påverka och hoppas ni läser våra kommentarer i bil 1!

Turismutredningen version 4

Peter Hellman
Reseanalytiker
Peter.hellman@gmail.com
0709503878

Utredning: Så skapas fler jobb i besöksnäringen

Fakta om utredningens uppdrag
2016 ökade andelen sysselsatta inom besöksnäringen med 6,9 procent. Totalt är nästan 169 000 personer sysselsatta inom turism. Syftet med utredningen är att ge regeringen underlag för att stärka besöksnäringen som export- och jobbmotor i hela landet. Utredaren fick i uppgift att analysera utvecklingen och bedöma framtida utmaningar och möjligheter för besöksnäringen. Utredningen ska lämna förslag till en politik som skapar förutsättningar för tillväxt, företagande och sysselsättning och som bidrar till att aktörerna gemensamt kan kraftsamla inom besöksnäringen.
Rättsdokument: En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Sex trender för morgondagens studenter inom travel – turism -Peter Hellman mars 2018

Södertörns Högskola den 9 mars 2018-
Det var ca 145 studenter på plats och det jag ville dela med mig var följande:

6 Trender Var finns talangerna och morgondagens jobb inom travel-turism

*Digitalt/Mobilt Branschglidning/distribution/kanalstrategier
mellan -Payment – Telecom -Travel- Secure

Generationer 80 talister 90 talister Millennium olika beteende och behov

Hållbarhet Kombo med Ekonomi Ekologi Socialt –
resmål,transporter,inkvartering,mervärdetjänster

Nätverk Skål / Linkedin / Virala

Kompetens Utbildning fortbildning Språk

Område/Bransch Meetings – hotel – incoming -tour operator

Vi fick ca 10% av morgondagens talanger att registrera sig för Skål!

Peter Hellman – 0709503878 pwh@telia.com

Publicerat i E-handel, Mentorskap, Nätverk, Uncategorized, Utbildning | Lämna en kommentar

Young Skål – The Future of Skål 9 mars 2018 Södertörns Högskola – Peter Hellman

Young Skål: The Future of Skål Friday 9 mars 2018 Stockholm Södertörns Högskola

Skål International cares about young professionals and students in tourism. In 1999, Young Skål was set up with the aim of creating a greater awareness of Skål International by those young people studying for or training in the various sectors of the travel and tourism industry, enabling them to join Skål.
Many Clubs provide scholarships for students in tourism. Young people are bringing to Skål their innovative power and they will benefit from the experience of the active members who may become prospective employers. In the hard competitive world, as Skål embraces all sectors of the tourism industry, it can act as an oasis free of competition, where they can find protection and support and they might even meet their mentors!

Young Skål is a special membership category for tourism students or young professionals in the travel and tourism industry. Those young persons who qualify for Active membership cannot be approved as Young Skål members purely on the grounds of age. They must have been a student or young professional in one of the classifications described in Article I section 1.2. of the Skål Bylaws for at least one year.
The requirements to become a Young Skål member are:
(a) Young Skål Student is a student at an authorised, tourism, educational establishment which grants a degree or recognised diploma upon completion of studies. They must be a minimum of 18 and a maximum of 27 years of age
(b) Young Skål Professional is a young professional training for or working in the industry. They must be a minimum of 20 and a maximum of 29 years of age
(c) Young Skål Associate is a Young Skål Student who is still studying after the age of 27 or a Young Skål Professional still training or working in the industry after the age of 29 who does not yet qualify for Active membership. They may continue as Young Skål Associate members until the age of 35.
The Objectives of Young Skål are:
To develop friendship and common purpose between the students of the educational establishment, by participating in areas related to the tourism industry, but also in cultural, sports, travel and public relations activities.
To encourage and assist in the tourism education or experience of the members by participating in Skål activities and meeting Skål members.
To cooperate voluntarily in all Skål activities and the organisation set up by the sponsoring Club.
To promote training opportunities for its members and to acquire professional experience with the support of the local Skål Club.
To ensure that its members are fully aware of Skål, locally, nationally and internationally.
Young Skål members are members of the local Club and dues are collected in the normal way.
Young Skål should be represented on the board of the local Skål Club as observers. Young Skål members automatically have all the benefits of Active membership through the Skål International website.
Clubs may transfer Young Skål members who qualify to Active membership at any time, once eligibility has been established.
Young Skål members may attend Skål World Congresses availing themselves of possible special discounts at the discretion of the host Club.
Young Skål members who leave the training institute and do not enter the industry or if employed depart from an industry position would cease to be eligible for membership.
Skål Clubs should take care when selecting Young Skål members to ensure that the management intentions and potential are clearly evident to avoid situations whereby Young Skål members have to leave the Club at the age of 35 because they are not eligible for Active membership.
Young Skål members should also be encouraged to use the “Member Get Member” approach to increase membership in their Club.
http://www.youngskalnow.org |

Moore info peter.hellman 46709503878 or peter.hellman@trippus.se

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar