Mera Cyber Mera DDOS Attacks- en game changer

DDoS Solutions försvarssystem mot överbelastningsattacker – troligen det snabbaste i världen

Du läser dagligen om överbelastnings-attacker i media. Ingen går säker! Attackerna ökar i antal och blir allt mer omfattande. Det kostar bolag, media, banker miljontals kronor och det förs en ojämn kamp mot allt fler av de kriminella attackerna. På marknaden i dag finns två större amerikanska bolag som dominerar. Det svenska bolaget DDoS Solutions Sweden AB har tillsammans med Huawei tagit fram ett helt nytt DDoS-skydd – en Game changer. I dag är skydden i omfattningen av 40Gbps och som mest på 400Gbps. Vi har valt att utforma skyddet med större kapacitet. Maskinen klarar att motstå utmaningar med 14 400Gbps och avvisar all ”smustig” under sekunden. Produkten är testad och utformad och nu är tiden mogen för att introducera skyddet på världsmarknaden. Det görs i överenskommelse med Huawei att först gå ut i Sverige och Norden och i andra hand i Europa. Detta är tack vare den tekniska kompetens som finns i grundaren till DDoS Solutions.

Nu görs en emission för att introducera bolaget på marknaden och installera en i en större datorhall i Sverige. Planen är att bolaget skall bli kund hos Teracom. Planen är att hyra in sig i lokaler vid Kaknästornet. Kunder är i första hand större IP-leverantörer. I Sverige finns det ca 700 Internetleverantörer varav ca 100 är större aktörer. Bolaget skall börsnoteras. Besök någon av de tio orter som informationsmöten hålls på under slutet av april och början av maj.

Starka skäl för att investera i bolaget

DDoS-attackerna växer lavinartat och skydden som finns idag kan bara hantera 40Gbps och största attacken 2016 låg på 800Gbps, med DDoS Solutions lösning så är kapaciteten 1440 Gbps.

De mindre attackerna med paket är de som slår hårdast,
konkurenterna har inte den tekniska lösningen som behövs för att detektera paketen. Vi detekterar all trafik och läser av samtliga paket som adresseras. Det som är onormalt skickas fråga om giltig IP-adress eller om det är en boot eller liknande. Är det ”smutsig trafik” så tvättar vi den i vårt system utan att störa annan trafik och hela processen tar bara 0,8 sekunder.

Samarbetet med Huawei gör att DDoS Solutions har musklerna att ta positionen som marknadsledande aktören inom DDoS skydd i Sverige och Norden. Ny lagstiftning 2017 gör att namnbaserade register inte kan lagras i ”amerikanska moln”Bakom DDoS Solutions finns mycket stor teknisk expertis samt kunnande att bygga och expandera DDoS Solutions som ett starkt säkerhetsföretag.

Mer info

peter.hellman@gmail.com

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Young Skål- Sweden -erbjudande den 10 maj – bli medlem så får ni en Mentor!

Vid arbetsmarknadsdagen på Södertörns Högskola träffade ni mig och mina Skållegor och anmälde intresse för vår världsomspännande nätverksorganisation.Nu på onsdag den 10 maj i samband med min föreläsning på Södertörns Högskola – får ni ett unikt erbjudande!
Bli medlem så får ni en Mentor!

Vårt nätverk växer både lokalt och internationellt och vi förstår varför; ett världsomspännande nätverk med nyckelpersoner och möjligheter väntar.
Några punkter som vi och andra Young Skålare ser som främsta anledningar till att bli medlem nu!

– unikt tillfälle för få kontakter i andra länder och få möjlighet att jobba utomlands.
– Du blir inbjuden på föreläsningar, event och tillställningar relevanta för vår bransch.
– Om man vill få ett större nätverk med personer inom besöksnäringen.
– Det kostar bara 200:- per år att vara med och det många inte tänker på är att vill man gå med efter utbildning så måste man bli rekommenderad av två samt ha en ledande befattning, dvs då kan det ta ett tag innan man får möjligheten att gå med.

Vill du bli medlem direkt kan du ansöka här:
https://fo.skal.org/young-membership.php?lang=en

Om du vill veta mer om nätverksorganisationen Skål kan ni ta kontakt med: alexandrasannert@hotmail.com eller mig.

Eller kolla in hemsidan för info och kommande aktiviteter:
Lokalt: http://skalsverige.se/
Internationellt: https://www.skal.org/
Young Skål: http://www.youngskalnow.org

Skåls historia är lite rolig för oss svenskar: https://www.skal.org/en/history

Peter Hellman

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Hållbara heta elbåtar för miljön och kommande generationer!

BBB – Bluegreen Battery Boats Eldrivna båtar för miljön & hållbar utveckling

Utvecklingen mot miljöanpassning och genuint långsiktig hållbarhet prioriteras på en mängd områden samt i många branscher. Det sker i en allt snabbare takt och detta är absolut nödvändigt när klimatmål ska uppnås. En mycket viktig del i detta är en övergång till eldrift och bort från användningen av fossila bränslen. Ekonomiska styrmedel kommer i en allt mer accelerande takt att göra el till ett mer fördelaktigt alternativ. Detta kommer att ske till lands, till sjöss och i luften. Denna typ av projekt och produkter får allt mer gillande, uppskattning och stöd av omvärlden, och politiker uttrycker starkt intresse när det gäller projekt som gynnar vår miljö och stärker samt möjliggör en hållbar utveckling i morgon och för kommande generationer.

Med båtar i det vi kallar Skärgårdsströvarserien – varumärke ”Skargard” – är vi med i framkanten när det kommer till utvecklingen av ett starkt miljökoncept.
Båtar ur Skärgårdsströvarserien kommer att vara med när den nya marina världsstandarden för laddsstolpar presenteras senare i vår. Vi är speciellt inbjudna att delta i detta och det ser vi som ett bevis på att vårt koncept är vinnande och ligger helt rätt i tiden när det gäller miljöaspekter och en hållbar utveckling.

De lättdrivna skoven är en mycket viktig del i konceptet. Andra viktiga egenskaper är tyst gång och liten vågbildning – inte minst viktigt när det gäller problemet med errosion i strandnära miljöer. Litet servicebehov för både elmotorer och själva båtarna är också viktigt i detta helhetsgrepp för bättre marin miljö. Vidare så ökar antalet odlingar av alger, fisk, ostron och musselodlingar vid våra hav och sjöar och här är eldrift ett naturligt val. Även möjligheterna till både mer spännande och behagligare naturupplevelser är större när man färdas i en tyst båt som inte orsakar svall. Andra som vistas i ens närhet uppskattar också att det inte förekommer onödiga störande moment – detta gäller såväl människor som djur.

I Skärgårdsströvarmodellprogrammet kommer det att finnas båtar i olika storlekar, allt från lätthanterliga båtar för fritidsbruk (passar även utomordentligt bra till uthyrning, i båtpooler, i vattennära hotell- och konferensanläggningar) till passagerarbåtar som kan transportera ett större antal personer. Våra båtar lämpar sig mycket bra för ett antal utländska marknader och användningsområden som kanaler, fjordar, sötvattensjöar, etc. Båtarna lämpar sig även väl för licenstillverkning i till exempel Asien.

Våra båtar har ett fartområde och egenskaper som passar för modernt båtanvändande. Skroven är konstruerade för ett fartområde upp till cirka 20 knop. Ingen planingströskel gör att bra gång- och sjöegenskaper bibehålls i hela fartområdet. Hastighetsbegränsningar till sjöss blir allt vanligare, liksom bestämmelser om störande ljud. Så kallade tysta skärgårdsområden och vid vattennära bebyggelse är tystgående elbåtar ett naturligt tilltalande inslag. Båtmodellerna i Skärgårdsströvarserien tillverkas på båtvarv i Sverige.

Varumärke/namn: Bluegreen Battery Boats – BBB, där både Skärgårdsströvare och Skargard är benämningar på båtarna. Det sistnämnda, alltså Skargard, är ett registrerat varumärke inom hela EU.

Vi har en generalagentur för Sverige och Norge. Det är en erfaren europeisk tillverkare av marina elmotorer för både utombordmotorer och inombordsmotorer, även batterier och styrsystem samt solceller/solpaneler ingår i produktsortimentet.

Våra båtar är intressanta för kommande projekt när det gäller miljöanpassade och hållbarhetseffektiviserade transporter i bland annat skärgårdsmiljö. Skärgårdarna och alla dess öar där det finns bofasta kommer att bli ett allt mer prioriterat ”landsbygdsområde”. Olika former av stöd, bland annat EU-pengar, kommer att driva på utvecklingen när det gäller transporter och lösningar av diverse servicebehov som har miljöhänsyn som ett av de viktigaste inslagen. EU har avsatt medel för elstationer i marin miljö. Detta kommer att underlätta relativt snabb utbyggnad av elladdstationer i skärgårdar och på olika kustavsnitt.

I Norge införs år 2020 bestämmelser angående båttransporter som varar kortare tid än femton minuter. Dessa får då inte ske med fossila bränslen, eldrift kommer att bli ett mycket attraktivt alternativ. Inte minst gäller detta i de norska fjordarna där en mängd transporter har som krav att de måste uppfylla de nya miljöbestämmelserna.

Finansering: Det behövs medel för investeringar. Belopp: 5 miljoner kronor. Del i företaget: 15%. Bör ske snarast.

Elmotoragentur för Sverige och Norge: Samarbete och avtal om distribution och anpassning till den Skandinaviska marknaden angående ny energiteknik. Elmotorer beställes för leverans i sommar, gäller både utombordsmotorer och inombordsmotorer.

Marknadsföring: Flytande båtmässan i Gustavsberg 1-3 september 2017. Eventuellt deltagande med båt och elmotorer även på flytande båtmässan i Marstrand 25-27 augusti 2017. Events, pressvisning med världsnyheten – marina laddstolparna, via sociala medier, nyheter presenteras i båtpress och marina sajter, monter på nordens största båtmässa – Allt för sjön (2018), ”rörlig bild”/film som produceras för YouTube, elbåtmässa i Nederländerna (2018), med mera.

Beställning av demobåt: ”Skargard 28 E” med akerhytt och utrustad med elutombordsmotor. För färdig båt i sommar, inför flytande båtmässor etc. Denna båt kommer att beställas nu i maj och utrustas med den nya marina standarden för elladdning.

Ansökan om medel/delfinansiering ska ske hos Energimyndigheten, Tillväxtverket, Länsstyrelsen och Svenska Naturskyddsföreningen.

Exempel på samarbetspartners och intressenter: Energimyndigheten, Svenska Naturskyddsföreningen, Skärgårdsstiftelsen, Haninge kommun, taxi- och transportbolag, Länsstyrelsen i Stockholm, Södertörns Högskola, Svekraft och Tillväxtverket.
När det gäller elladdstolparna, och den spännande nya teknik som hör till, samarbetar vi med ett företag i Stockholm, som innehar patent etc. när det gäller den nya världsstandarden.

En uppskattning av företagets värde: 50 miljoner kronor och att det finns en mycket stor tillväxtpotential inom de närmsta åren. Vi kommer ta in 5 miljoner kronor till 15% värde av bolaget under Q2 2017.

Under Q 3/Q 4 2017 görs en crowfunding till cirka 300 ägare på ett värde av bolaget till cirka 90 miljoner kronor alternativt att vi tar in ytterliggare kapital från en storägare.

Vi kommer att fokusera på Södertörnsregionen och Stockholm med omnejd, samt den norska marknaden. Vår fysiska hemvisit är i Nynäshamn med en fantastisk skärgård ”in på knuten”.
Intresse för våra båtar/produkter har bland annat visats från Norge och Kina.

Teamet bakom Skärgårdsströvarprojektet

Micael Palmgren – Industridesigner utbildad vid Lunds tekniska högskola.
Har redan designat och konstruerat flera Skärgårdsströvare som levererats till kunder under 2015 och 2016.

Peter Hellman – Internationell distributions- och reseanalytiker samt affärsutvecklare med mycket stort internationellt nätverk. Sitter som ledamot i flera bolag och organisationer med fokus på ny distribution, digitala plattformar, hållbarhet, utbildning och framtidsfrågor för kommande generationer.

Sören Colbing – Ingenjör och marknadsekonom (IHM), båtinnovatör, fotograf och författare. Upphovsman till drygt tio böcker om skärgård och kust, och bland annat belönad med Världsnaturfondens Pandapris.

Vår vision är att designa och producera båtar som har det bästa miljökonceptet. Redan för sex år sedan började vi bygga konceptbåtar och skalenliga modeller för test och utvärdering av skrovformer, etc. Med den snabba teknikutvecklingen inom eldriftsområdet – inte minst på bilsidan – och de möjligheter som dels finns redan nu, och som dels kommer att utökas inom en snar framtid, är det dags för vår vision att bli verklig.
Potentialen för att det blir en snabb utveckling inom eldtrift för marina transportbehov samt när det gäller fritidsbåtar är stor. Behovet av funktionella helhetslösningar inom det marina elområdet kommer att öka kraftigt. Vi är med nu när det händer mycket och snabbt på den marina eldriftsidan och vi ligger i framkant – och där vill vi vara även framöver.

Våra båtar och motorer kommer i framtiden att finnas för både privat och kommersiellt bruk.
Exempel på framtidsprojekt: Vi har en eldriven båtmodell som vi kallar 12 – 24 – 12, där siffrorna står för fart, räckvidd och antal passagerare. En grundgående och funktionell båt som klarar många olika transportbehov.
För de båtkunder som snabbt vill byta till eldrivna utombordare har vi primärt 4 st. olika modeller med kort leveranstid. Och till allt från klassiska båtar – såväl segelbåtar som snipor och högsjöbåtar – till plastbåtar i olika storlekar och av diverse modeller från epoken 1960-1990, och för all del även nyare båtar än så, där bensin- och dieselmotorer gjort sitt kan vi erbjuda elmotorer som ett miljösmart alternativ.

Nynäshamn i april 2017

Med båt- och skärgårdshälsning
BBB – Bluegreen Battery Boats

Kontakta gärna oss!

Peter Hellman
pwh@telia.com

Sören Colbing
info@colbing.se

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Södertörns Högskola 10 mars 2017

Presentation_pwh10mars2017TurNet dag på Södertörns Högskola den 10 mars 2017

Framtid & Trender
Digitalt & Generationer
Hållbarhet & Miljö
Nätverk & Skål / Linkedin

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Betr omsättnings siffror Nisch researrangörer dec nr 2016 Travel News

De omsättningssiffror som finns för researrangörer är baserade på liknande sätt de sista 10 åren.
Vad som förändrat bilden senaste åren markant är att:

Kunderna inom B2C och de nya generationerna har ändrat beteende och bokar mycket mer dynamiskt via OTA och även andra digitala kanaler leder till att flera av de gamla arrangörerna tappar i marknadsandel och att de siffror som redovisas inte är riktigt tillförlitliga och jämförbara med resor till ex till Kina och USA.Över 50 miljarder sek ca 50% av all omsättning på nätet är reserelaterat enligt DIBS och det stämmer ganska bra med de siffror som jag har från producenterna i resebranschen.

Vidare bokas det mer via utländska arrangörer ex danska Albatross och digitala sajter som ej har svenska bolag.Deras omsättningssiffror finns ej med i omsättningssiffrorna som finns redovisade i Travel News.

Viktigt argument att boka en resa som konsument via en svensk arrangör är att de har ställt garantier till Kammarkollegium,följer ARNs rekommendationer och svenska lagar ifall det skulle inträffa något som inte borde ha hänt.

De siffror som redovisas är 2015 och det har hänt mycket under 2016 – Jambo Tours köp av Tema resor från Fritidsresor.Varumärkesbytet av Frititisresor till TUI. En del ägarbyten av OTA resebyråerna.Danska Albatross finns inte med på listan eftersom det inte är ett svenskt företag… Oro och osäkerhet i omvärlden med Brexit och det amerikanska valet och vad det kommer innebära den närmaste åren kommer visa sig först 2017 -oron i Turkiet har redan spridit sig i ett rejält minskat resande från Sverige. Utmaningen mellan chartern och lågprisflyget har vidare tilltagit, den traditionella charten tappar marknadsandelar och det är en av anledningarna till att Fritidsresor byter varumärke till TUI.
Mer info ang listor över resebyråer och arrangörer finns i Travel News två senaste nummer för 2016.

Peter Hellman
Reseanalytiker

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar