Hållbara heta elbåtar för miljön och kommande generationer!

BBB – Bluegreen Battery Boats Eldrivna båtar för miljön & hållbar utveckling

Utvecklingen mot miljöanpassning och genuint långsiktig hållbarhet prioriteras på en mängd områden samt i många branscher. Det sker i en allt snabbare takt och detta är absolut nödvändigt när klimatmål ska uppnås. En mycket viktig del i detta är en övergång till eldrift och bort från användningen av fossila bränslen. Ekonomiska styrmedel kommer i en allt mer accelerande takt att göra el till ett mer fördelaktigt alternativ. Detta kommer att ske till lands, till sjöss och i luften. Denna typ av projekt och produkter får allt mer gillande, uppskattning och stöd av omvärlden, och politiker uttrycker starkt intresse när det gäller projekt som gynnar vår miljö och stärker samt möjliggör en hållbar utveckling i morgon och för kommande generationer.

Med båtar i det vi kallar Skärgårdsströvarserien – varumärke ”Skargard” – är vi med i framkanten när det kommer till utvecklingen av ett starkt miljökoncept.
Båtar ur Skärgårdsströvarserien kommer att vara med när den nya marina världsstandarden för laddsstolpar presenteras senare i vår. Vi är speciellt inbjudna att delta i detta och det ser vi som ett bevis på att vårt koncept är vinnande och ligger helt rätt i tiden när det gäller miljöaspekter och en hållbar utveckling.

De lättdrivna skoven är en mycket viktig del i konceptet. Andra viktiga egenskaper är tyst gång och liten vågbildning – inte minst viktigt när det gäller problemet med errosion i strandnära miljöer. Litet servicebehov för både elmotorer och själva båtarna är också viktigt i detta helhetsgrepp för bättre marin miljö. Vidare så ökar antalet odlingar av alger, fisk, ostron och musselodlingar vid våra hav och sjöar och här är eldrift ett naturligt val. Även möjligheterna till både mer spännande och behagligare naturupplevelser är större när man färdas i en tyst båt som inte orsakar svall. Andra som vistas i ens närhet uppskattar också att det inte förekommer onödiga störande moment – detta gäller såväl människor som djur.

I Skärgårdsströvarmodellprogrammet kommer det att finnas båtar i olika storlekar, allt från lätthanterliga båtar för fritidsbruk (passar även utomordentligt bra till uthyrning, i båtpooler, i vattennära hotell- och konferensanläggningar) till passagerarbåtar som kan transportera ett större antal personer. Våra båtar lämpar sig mycket bra för ett antal utländska marknader och användningsområden som kanaler, fjordar, sötvattensjöar, etc. Båtarna lämpar sig även väl för licenstillverkning i till exempel Asien.

Våra båtar har ett fartområde och egenskaper som passar för modernt båtanvändande. Skroven är konstruerade för ett fartområde upp till cirka 20 knop. Ingen planingströskel gör att bra gång- och sjöegenskaper bibehålls i hela fartområdet. Hastighetsbegränsningar till sjöss blir allt vanligare, liksom bestämmelser om störande ljud. Så kallade tysta skärgårdsområden och vid vattennära bebyggelse är tystgående elbåtar ett naturligt tilltalande inslag. Båtmodellerna i Skärgårdsströvarserien tillverkas på båtvarv i Sverige.

Varumärke/namn: Bluegreen Battery Boats – BBB, där både Skärgårdsströvare och Skargard är benämningar på båtarna. Det sistnämnda, alltså Skargard, är ett registrerat varumärke inom hela EU.

Vi har en generalagentur för Sverige och Norge. Det är en erfaren europeisk tillverkare av marina elmotorer för både utombordmotorer och inombordsmotorer, även batterier och styrsystem samt solceller/solpaneler ingår i produktsortimentet.

Våra båtar är intressanta för kommande projekt när det gäller miljöanpassade och hållbarhetseffektiviserade transporter i bland annat skärgårdsmiljö. Skärgårdarna och alla dess öar där det finns bofasta kommer att bli ett allt mer prioriterat ”landsbygdsområde”. Olika former av stöd, bland annat EU-pengar, kommer att driva på utvecklingen när det gäller transporter och lösningar av diverse servicebehov som har miljöhänsyn som ett av de viktigaste inslagen. EU har avsatt medel för elstationer i marin miljö. Detta kommer att underlätta relativt snabb utbyggnad av elladdstationer i skärgårdar och på olika kustavsnitt.

I Norge införs år 2020 bestämmelser angående båttransporter som varar kortare tid än femton minuter. Dessa får då inte ske med fossila bränslen, eldrift kommer att bli ett mycket attraktivt alternativ. Inte minst gäller detta i de norska fjordarna där en mängd transporter har som krav att de måste uppfylla de nya miljöbestämmelserna.

Finansering: Det behövs medel för investeringar. Belopp: 5 miljoner kronor. Del i företaget: 15%. Bör ske snarast.

Elmotoragentur för Sverige och Norge: Samarbete och avtal om distribution och anpassning till den Skandinaviska marknaden angående ny energiteknik. Elmotorer beställes för leverans i sommar, gäller både utombordsmotorer och inombordsmotorer.

Marknadsföring: Flytande båtmässan i Gustavsberg 1-3 september 2017. Eventuellt deltagande med båt och elmotorer även på flytande båtmässan i Marstrand 25-27 augusti 2017. Events, pressvisning med världsnyheten – marina laddstolparna, via sociala medier, nyheter presenteras i båtpress och marina sajter, monter på nordens största båtmässa – Allt för sjön (2018), ”rörlig bild”/film som produceras för YouTube, elbåtmässa i Nederländerna (2018), med mera.

Beställning av demobåt: ”Skargard 28 E” med akerhytt och utrustad med elutombordsmotor. För färdig båt i sommar, inför flytande båtmässor etc. Denna båt kommer att beställas nu i maj och utrustas med den nya marina standarden för elladdning.

Ansökan om medel/delfinansiering ska ske hos Energimyndigheten, Tillväxtverket, Länsstyrelsen och Svenska Naturskyddsföreningen.

Exempel på samarbetspartners och intressenter: Energimyndigheten, Svenska Naturskyddsföreningen, Skärgårdsstiftelsen, Haninge kommun, taxi- och transportbolag, Länsstyrelsen i Stockholm, Södertörns Högskola, Svekraft och Tillväxtverket.
När det gäller elladdstolparna, och den spännande nya teknik som hör till, samarbetar vi med ett företag i Stockholm, som innehar patent etc. när det gäller den nya världsstandarden.

En uppskattning av företagets värde: 50 miljoner kronor och att det finns en mycket stor tillväxtpotential inom de närmsta åren. Vi kommer ta in 5 miljoner kronor till 15% värde av bolaget under Q2 2017.

Under Q 3/Q 4 2017 görs en crowfunding till cirka 300 ägare på ett värde av bolaget till cirka 90 miljoner kronor alternativt att vi tar in ytterliggare kapital från en storägare.

Vi kommer att fokusera på Södertörnsregionen och Stockholm med omnejd, samt den norska marknaden. Vår fysiska hemvisit är i Nynäshamn med en fantastisk skärgård ”in på knuten”.
Intresse för våra båtar/produkter har bland annat visats från Norge och Kina.

Teamet bakom Skärgårdsströvarprojektet

Micael Palmgren – Industridesigner utbildad vid Lunds tekniska högskola.
Har redan designat och konstruerat flera Skärgårdsströvare som levererats till kunder under 2015 och 2016.

Peter Hellman – Internationell distributions- och reseanalytiker samt affärsutvecklare med mycket stort internationellt nätverk. Sitter som ledamot i flera bolag och organisationer med fokus på ny distribution, digitala plattformar, hållbarhet, utbildning och framtidsfrågor för kommande generationer.

Sören Colbing – Ingenjör och marknadsekonom (IHM), båtinnovatör, fotograf och författare. Upphovsman till drygt tio böcker om skärgård och kust, och bland annat belönad med Världsnaturfondens Pandapris.

Vår vision är att designa och producera båtar som har det bästa miljökonceptet. Redan för sex år sedan började vi bygga konceptbåtar och skalenliga modeller för test och utvärdering av skrovformer, etc. Med den snabba teknikutvecklingen inom eldriftsområdet – inte minst på bilsidan – och de möjligheter som dels finns redan nu, och som dels kommer att utökas inom en snar framtid, är det dags för vår vision att bli verklig.
Potentialen för att det blir en snabb utveckling inom eldtrift för marina transportbehov samt när det gäller fritidsbåtar är stor. Behovet av funktionella helhetslösningar inom det marina elområdet kommer att öka kraftigt. Vi är med nu när det händer mycket och snabbt på den marina eldriftsidan och vi ligger i framkant – och där vill vi vara även framöver.

Våra båtar och motorer kommer i framtiden att finnas för både privat och kommersiellt bruk.
Exempel på framtidsprojekt: Vi har en eldriven båtmodell som vi kallar 12 – 24 – 12, där siffrorna står för fart, räckvidd och antal passagerare. En grundgående och funktionell båt som klarar många olika transportbehov.
För de båtkunder som snabbt vill byta till eldrivna utombordare har vi primärt 4 st. olika modeller med kort leveranstid. Och till allt från klassiska båtar – såväl segelbåtar som snipor och högsjöbåtar – till plastbåtar i olika storlekar och av diverse modeller från epoken 1960-1990, och för all del även nyare båtar än så, där bensin- och dieselmotorer gjort sitt kan vi erbjuda elmotorer som ett miljösmart alternativ.

Nynäshamn i april 2017

Med båt- och skärgårdshälsning
BBB – Bluegreen Battery Boats

Kontakta gärna oss!

Peter Hellman
pwh@telia.com

Sören Colbing
info@colbing.se

Om pwh

Senior Travel Adviser More than 40 years of experience from distribuation,web and social media strategy. Digital communication projects and education to University. . Interested in sharing my ideas and experience with creative teams and brave clients. Peter Hellmans Specialties: senior analyst, travel, tourism and sports focus on basketball web strategy, web 2.0, social media, payments,marketing, creativity, meetingindustry, start-up and China . Board member and partner to five company and organisations. Mentor to people from Africa and,Grecce. Specialties: Neetwork links. Linkedin,Twitter,Facebook Peter Hellman född 1952 Rese-turistanalytiker -innehar stort nätverk i Sverige och internationellt. 40 års erfarenheter av affärsmodeller och strategier inom distribution, e-handel, betal -och mobil lösningar, mötesindustrin, säkerhet, hållbarhet och turism. Entreprenör, investerare, mentor i bolag , högskolan och organisationer. Ledamot/partner i Style Scandinavia, Clic Solution, DDoS Solutions, GreenBay Payment, Mobitrotter, GolfSki World Adventure. Ledamot i Trippus Event solution sedan 2001. Rådgivare till Travel News och Framtidsgruppen. Författare av rapporter om Mötesindustrin, Kina och e-handel åt Tillväxtverket. Seminariearrangör tillsammans med VA, AfV, TN och Tillväxtverket. Fd affärsutvecklingschef för Amex/Nyman & Schultz Sverige och projektledare för bildandet av First Card. Fd VD för ett kinesiskt rese och turistföretag. Styrelse Medlem i internationella branschorganisationer- Skål tidigare även i MPI Europe och ICCA Norden.
Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s