Premium security with Cyverse 300 unique-security vendors.

Israeli Cyber-Security Expertise Made secure to Europe.

We founded Cyverse with the vision of connecting Europe to Israel’s vibrant cyber-security ecosystem. Only 3.5 hours away by plane from Zurich, Israel boasts of over 300 unique cyber-security vendors in areas such as Application Security, IoT, Incident Response, Cyber Intelligence and many others. These vendors offer advanced security solutions to complex and imminent problems faced by Chief Information Security Officers (CISOs). Our goal has been to make Israel’s best security expertise available to Swiss and European corporations, and we have done so successfully for all of our customers.

Peter Hellman
Advizer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Tyskland vill skrota flygskatten – efter Air Berlins konkurs?

Tyskland vill skrota flygskatten

Flygskatten hindrar det tyska flygets konkurrenskraft. Det menar Tysklands finansminister som nu vill skrota den flygskatt som infördes för sex år sedan.

Tyskland till hör det fåtal länder i Europa som har flygskatt. De kan nu bli än färre, i alla fall om Brigitte Zypries, finansminister i Tyskland får som hon vill.

Det är efterdyningarna av konkursen i Air Berlin som satt fokus på de tyska flygbolagens konkurrenskraft.

– Flygbolagen och facken har länge kritiserat skatten som en nackdel för de tyska företagen. Att ta bort den kommer att stärka de tyska flygbolagen konkurrenskraft i Europa, sa Birgitte Zypries i en intervju med Handelsblatt nyligen.

Det är i första hand flygbolagen i mellanöstern som tagit stora marknadsandelar av i första hand Lufthansa som tvingats stänga ett flertal linjer österut. Men också den stenhårda konkurrensen inom Europa, där Ryanair nu etablerat sig på Frankfurts flygplats samtidigt som Easyjet, i skuggan av brexit fokuserar på Tyskland och Österrike spelar in.

Tyskland införde flygskatt i januari 2011. Den liknar den skatt som svenska regeringen planerar och har tre avgiftsnivåer: 8 euro för korta sträckor, 25 euro för medellånga och 45 euro för den interkontinentala trafiken. Under de år som den funnits har den årligen dragit in cirka en miljard euro till den tyska statskassan. Samtidigt har den under alla år kritiserats hårt och enligt beräkningar minskade antalet flygresenärer med fem miljoner första året. Många av dem slutade dock inte att flyga utan valde flygplatser utanför Tysklands gränser. Enligt statistiken ökade antalet resenärer på flygplatser inom 150 km från tyska gränsen med 9,8 procent det första året efter att skatten införts.

Om den nu tas bort räknar IATA med att det kommer att ge 20 000 nya jobb inom flygnäringen tillsammans med en ökning av Tysklands BNP med 1,2 miljarder euro.

– Det är helt rätt väg att gå om flygbranschen i Europa ska kunna fortsätta att utvecklas. Den tyska skatten såväl som den svenska ger inte den klimatnytta som utlovas utan är enbart en skatt på resande, säger Anna Wilson till Flygtorget.

Om Tyskland avskaffar flygskatten är det enbart Storbritannien, Norge och Österrike som har en skatt på flygresor. Österrike har dock bestämt att halvera dagens skatter och Skottland vill helt avskaffa den brittiska skatten på resor från Skottland.

Peter Hellman
källa Flygrevyn

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Skärgårdstinget i Nynäshamn den 26 aug 2017

Vi vill att skärgårdstinget och LSTY/Landstinget (Skärgårdsrådet) fokuserar på följande:

Behåll nord/sydlinjen- bygger hubbar via ex Dalarö, Sandhamn, Stavsnäs, Finnhamn och Waxholm samt Kapellskär/Norrtälje

Utöka sommartrafiken med start den 15 -20 maj och stopp den 15 sep 2018

Mer fokus på den södra skärgården för Waxholmsbolaget ex Stockholm -Dalarö, Tyresö – Dalarö -Nynäshamn

Utöka pendlartrafiken till den södra skärgården – maj-sep 2018

Testa nya linjer – få feedback från Södertörnskommuner gäller Såväl buss som båt Genomför kvalitetsförbättringar på Pendeltågslinjen mellan Västerhaninge -Nynäshamn.

Bättre samverkan mellan Landstinget, Södertörnskommunerna Nynäshamn.
Haninge, Tyresö i samarbetet med Landstinget, Skärgårdsboende, Sommargäster och Turistorganisationer, såsom Visit Stockholm.

Förstärk frågan om Landsbygd kontra stad med att identifiera skärgården som en landsbygd fråga med hjälp av resurser ,bidrag och kompetens från Jordbruksverket, Tillväxtverket och SLU.

Vi anser att Skärgårdsrådet bör bjuda in representanter för dessa organisationer med tillägget att även bjuda in även Fastboende och sommarboende i skärgården till nästkommande ordinarie möte.

Identifiera aktörer som kan paketera arrangemang till skärgården : stora som små gärna med internationell prägel.

MVH

Peter Hellman , Ludvig Hellström och Maria Nilsson

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

ID kapningar via nätet ökar- Clic har snart en ny lösning.

Fler svenskar har utsatts för en id-kapning, visar en Sifo-undersökning som genomförts på uppdrag av Mysafety, rapporterar Ekot i Sveriges Radio.

I den senaste mätningen svarar 2,8 procent att de drabbats under det senaste året – en uppgång från 2,3 procent i samma undersökning från förra året. I reella tal innebär ökningen att omkring 50 000 fler svenskar utsattes för brottet.

Bedragare använder kapningarna för att stjäla pengar eller köpa varor i den drabbade personens namn.
– För de som jag har pratat med och lyssnat på så har det varit ohyggligt obehagligt och tidskrävande att reda ut, att få de här olika företagen att förstå att det var inte jag utan det här är faktiskt någon annan, säger Ingegerd Widell, verksamhetsutvecklare på Folkbokföringen, till Ekot.

Den nya tjänsten Clic som lanseras i slutet på 2017 som ett ClicID kommer vara ett hjälpmedel för att minska antalet ID kapningar…

Peter Hellman

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Säkerhet – Clic solution- secure with ClicID

Illustration of an European Union long shadow flag with a lock pad

Säkerheten i fokus under sommaren i juli månad 2017 – vad innebär det för omvärlden framöver.

Clic Solution har en internationell lösning framöver 2018 när det gäller att kvalitetssäkra och identifiera vilka man gör affärer med!

De stora omvandlingar vad gäller regelverk och teknik, och affärsnyttan kring den, skapar stora luckor där säkerhetsutvecklare kämpar för att springa ikapp.

– Säkerhet är ett område och berör det mesta, 80 procent av de IT-relaterade attackerna kan härledas till så kallade ”Social Engineering”, där anställda inte uppfattat hotet de har framför sig. Mellan förödelse och användare finns tekniken och den ska vara säker, utvecklas och underhållas på ett säkert sätt och av säkrade personer.

Tre områden brukar nämnas i dessa sammanhang .
Vi talar om administrativ säkerhet, det vill säga hur du styr dina processer ur ett säkerhetsperspektiv – från hur du anställer, till spårbarhet och aktiv riskhantering.
Sedan finns det den logiska säkerheten som omfattar datainsamling, bearbetning, omvandling, utbyte, kontroll och granskning.
Slutligen har vi den fysiska säkerheten; låsmekanik, var sitter övervakningskameran, var finns brandsläckaren, larmet och så vidare. Den fysiska sidan involverar även ”Safety”-begreppet, som stakar ut Best Practice för att folk inte ska komma till skada.

– Clic Solution försöker möta marknaden med ett kundfokus inom B2C området där vi erbjuder vägledning via ett ClicID i hur du säkrar spårbarhet mellan parter att kommunicera och göra affärer med varandra- inom det administrativa säkerhetsområdet.

Clic Solution -har en framtids whitelabel lösning för många branscher som kommunicerar med parter som inte känner eller har relationer med varandra.

För mer info- kontakta

Peter Hellman -peter.hellman@gmail.com

Source Ny teknik.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar