ID kapningar via nätet ökar- Clic har snart en ny lösning.

Fler svenskar har utsatts för en id-kapning, visar en Sifo-undersökning som genomförts på uppdrag av Mysafety, rapporterar Ekot i Sveriges Radio.

I den senaste mätningen svarar 2,8 procent att de drabbats under det senaste året – en uppgång från 2,3 procent i samma undersökning från förra året. I reella tal innebär ökningen att omkring 50 000 fler svenskar utsattes för brottet.

Bedragare använder kapningarna för att stjäla pengar eller köpa varor i den drabbade personens namn.
– För de som jag har pratat med och lyssnat på så har det varit ohyggligt obehagligt och tidskrävande att reda ut, att få de här olika företagen att förstå att det var inte jag utan det här är faktiskt någon annan, säger Ingegerd Widell, verksamhetsutvecklare på Folkbokföringen, till Ekot.

Den nya tjänsten Clic som lanseras i slutet på 2017 som ett ClicID kommer vara ett hjälpmedel för att minska antalet ID kapningar…

Peter Hellman

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Säkerhet – Clic solution- secure with ClicID

Illustration of an European Union long shadow flag with a lock pad

Säkerheten i fokus under sommaren i juli månad 2017 – vad innebär det för omvärlden framöver.

Clic Solution har en internationell lösning framöver 2018 när det gäller att kvalitetssäkra och identifiera vilka man gör affärer med!

De stora omvandlingar vad gäller regelverk och teknik, och affärsnyttan kring den, skapar stora luckor där säkerhetsutvecklare kämpar för att springa ikapp.

– Säkerhet är ett område och berör det mesta, 80 procent av de IT-relaterade attackerna kan härledas till så kallade ”Social Engineering”, där anställda inte uppfattat hotet de har framför sig. Mellan förödelse och användare finns tekniken och den ska vara säker, utvecklas och underhållas på ett säkert sätt och av säkrade personer.

Tre områden brukar nämnas i dessa sammanhang .
Vi talar om administrativ säkerhet, det vill säga hur du styr dina processer ur ett säkerhetsperspektiv – från hur du anställer, till spårbarhet och aktiv riskhantering.
Sedan finns det den logiska säkerheten som omfattar datainsamling, bearbetning, omvandling, utbyte, kontroll och granskning.
Slutligen har vi den fysiska säkerheten; låsmekanik, var sitter övervakningskameran, var finns brandsläckaren, larmet och så vidare. Den fysiska sidan involverar även ”Safety”-begreppet, som stakar ut Best Practice för att folk inte ska komma till skada.

– Clic Solution försöker möta marknaden med ett kundfokus inom B2C området där vi erbjuder vägledning via ett ClicID i hur du säkrar spårbarhet mellan parter att kommunicera och göra affärer med varandra- inom det administrativa säkerhetsområdet.

Clic Solution -har en framtids whitelabel lösning för många branscher som kommunicerar med parter som inte känner eller har relationer med varandra.

För mer info- kontakta

Peter Hellman -peter.hellman@gmail.com

Source Ny teknik.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Digital sårbarhet i framtidens smarta städer -VS – ClicID och DDoS Solution

Clic-IM-PDF-10.0

DIGITAL SÄKERHET I FRAMTIDENS SMARTA STÄDER
Digitaliseringen av samhället måste göras på ett sätt så det inte kan påverkas av utomstående på ett felaktigt, farligt eller kriminellt sätt. Frågan om Cyber Security behöver därför tas på största allvar för att vi skall kunna fortsätta att utveckla vår digitala framtid, och bygga den hållbara smarta staden.

Samhället är på väg att digitaliseras mer och mer. Smarta telefoner ger oss näst intill obegränsad mobil tillgång, till en näst intill obegränsad mängd information och applikationer. Höghastighetsnät i form av fiberanslutning ger enskilda hushåll internetuppkoppling med 1000 Mbps kapacitet, högupplöst 4K-Video och On Demand-tjänster med gigantiska utbud som kan streamas till hemmets 60-tums TV när som helst och hur mycket som helst. Allt detta, som var ren science fiction för bara tio år sedan, är vi vana vid idag.

Nästa steg är digitalisering och automatisering av övrig infrastruktur och vitala samhällsfunktioner – såsom el-, VA- och fjärrvärmenäten, vård- och omsorgssektorn, vägar och järnvägar, självkörande bilar etc.

Allt detta sammantaget är vad som brukar kallas det smarta staden. Nya tjänster skall göra att våra städer blir bättre att bo och leva i, och dessutom mer hållbara utifrån ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv.

Den smarta staden växer fram

Utvecklingen innebär bland annat en fullständig explosion av sensorer för att mäta, styra, ”känna”, och på olika sätt monitorera olika typer av infrastrukturer. Enligt Cisco, en av väldens största tillverkare av nätutrustning, finns det redan idag runt 5 miljarder sensorer uppkopplade i byggnader, järnvägar, vägar, sjukhus, i hemmet m.m. Den siffran kommer att öka lavinartat, och man brukar tala i termer om triljontals sensorer som kommer att installeras för olika ändamål under de närmaste fem åren.

Digital sårbarhet
Det är lätt att inse att för att få allt detta att fungera och samverka så måste digitaliseringen av samhället göras på ett sätt så det inte kan påverkas av utomstående på ett felaktigt, farligt eller kriminellt sätt. Vi vill inte att en kamera för nattillsyn skall kunna nyttjas av obehöriga, att någon utomstående tar kontroll över en självkörande bil eller att känsliga person- och bankuppgifter kapas och missbrukas.

Med det digitala samhället följer således en mängd digitala hot, i form av olika typer av cyberattacker som kan utnyttja svagheter i systemet. Nästan dagligen hör vi talas om konton i sociala medier som blir kapade, intrång på viktiga samhällsfunktioners IT-system, trojaner och virus som sprids på våra datorer och gör så att hemlig data hamnar i felaktiga händer, medan annan vital data försvinner helt.

Så kallade DDoS-attacker, som tillfälligt överbelastar en web-tjänst eller ett nätverkselement, kan leda till att myndigheter eller andra vitala samhällsfunktioner som till exempel banktjänster slås ut helt och hållet. Och på webben finns idag till och med välutvecklade tjänster, liknande e-handel, där vem som helst enkelt kan gå in och beställa en attack för att slå ut ett önskat mål. Det är enkelt att förstå att detta inte bara utgör hot mot privata användare – utan även mot industri, näringsliv, infrastruktur och viktiga samhällsfunktioner.

Undertecknad sitter numera i 2 nya start up företag inom digital säkerhet :
-ClicID som skall säkerställa att man kommunicerar med rätt personer -lansering i sept 2017
– DDoS Solution snabbt förhindra Cyberattacker med en unik hård och mjukvara i samarbete med Huawei -lansering efter sommaren 2017

För mer info
Peter Hellman
Styrelseledamot och partner till de nystartade företagen
0709503878
Källa till artikel ovan är WSP,Cap Gemini

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

GolfSkiWorld offers a unique meeting point för golf- or ski enthusiasts

”GolfSkiWorld offers a unique meeting point for golf- or ski enthusiasts to connect, communicate, and share information among friend. Supporting real time notification for last minute deals, events, sharing information and creating interesting news about golf and skiing, members will be updated in one single community of their interest instead searching all over the Internet.” – Lars Löfgren, CEO and co-founder of GolfSkiWorld
Interested to hear more?
View GolfSkiWorld investment opportunity-go to FBM för moore info

http://www.fundedbyme.com

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Framtidsgruppen Nynäshamn 2017

Framtidsgruppen” är en kraft som vill Nynäshamn med omnejd väl. Det är ett nätverk av företagare som vill hjälpa till att sätta södra Södertörn ännu mer på kartan.
Initiativtagaren Leif Öbrink har ett finger med i spelet på flera plan. Han är egen företagare, före detta regionordförande för Företagarna Stockholms län, men också politiskt aktiv inom Liberalerna och fn kommunfullmäktiges ordförande i Nynäshamn.
Det började med att han bjöd in ett antal personer med olika bakgrund för att diskutera det näringspolitiska läget i Nynäshamn, berättar han.
– Vi behöver vara fler som jobbar framåt i en positiv anda. Det är absolut inget fel på de grupper och organisationer som redan finns och som jobbar med samma frågor, till exempel Företagarna, men ju fler desto bättre. Vi hoppas att vi med våra erfarenheter och våra nätverk kan vara med och hjälpa till.

Gruppen vill vara en positiv kraft, inspirera och lyfta fram, och inte sätta fokus på det negativa. De vill jobba visionärt, och vara oberoende och inte fastna i någon för organisatorisk struktur.
Just nu är de åtta st. Förutom Leif Öbrink är det Tommy Cumselius, som är ordförande för Moderaterna i Nynäshamn, ersättare i kommunstyrelsen, styrelseledamot i Nynäshamsbostäder och med ett långt förflutet i banksektorn, Andréas Eriksson, som i Nynäshamn driver ett av de världsledande företagen vad gäller byggande av rallycrossbilar, Peter Hellman, rese- och turismanalytiker,sitter med i flera start up företag inom globala digitala plattformar och säkerhet- erfarenhet inom distribution, e-handel, digitalisering och turism och Peter Ljung, som bland annat driver restaurang Kroken i Nynäshamns gästhamnsområde och numera även restaurang, stugby och vandrarhem på Nåttarö. Vidare finns Roger Thorsell ,Åsa Eriksson och Jan Ullberg med.

– Vi har alla på något sätt jobbat internationellt och har nätverk inom olika branscher. Känner man som företagare att man vill ha vårt stöd, eller vill vara med i nätverket, kan man höra av sig. Vi välkomnar alla, säger Leif Öbrink.

De frågor gruppen vill fokusera på hittas inom olika områden. En är att få kommunen att stärka arbetet med näringslivsfrågor. De vill vara en ”blåslampa” på kommunen så att mark- och fastighetsärenden prioriteras.
– Ta Norvik – hamnen som exempel. det ger det otroliga möjligheter. Och alla kommuner runt omkring satsar. Haninge bygger till exempel företagsparken Albyberg, men vad gör vi? Nynäshamn med omnejd måste vara mer berett.
En av nycklarna till framgång är samarbete med andra i regionen, tror de. Gruppen har därför bland annat tagit kontakt med Stockholm Business Alliance. Närmast ska de fortsätta att utveckla de kontakterna. I Stockholm Business Alliance (SBA) arbetar 53 kommuner tillsammans för att utveckla Stockholmsregionen.
I Nynäshamns kommun finns många småföretagare. De stora visionära frågorna om utveckling och framtid rör förstås lika mycket dem, säger Leif Öbrink.
– O ja, det här rör dem i allra högsta grad, det skapar nya affärer för alla företagare.
Källa NP uppdaterad juli 2017

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar